Uitdagingen en hindernissen in de behandeling van eetstoornissen

Info workshops

Workshop 1 (14u.-15u.15) – keuze uit 5 mogelijkheden

Prof. Ivan Eisler: Family therapy in eating disorder patients: obstacles and challenges

While there has been considerable progress in recent years in identifying effective treatments a great deal remains unknown. This includes a lack of understanding of how the treatment works, what factors may moderate response to treatment and what is needed to improve outcomes. The aim of the paper will be to explore some of the conceptual issues that may underpin lack of success in treatment both at the individual level (e.g. high levels of co-morbid anxiety or high intolerance of uncertainty) as well at a family level  (e.g. insecure attachment in one or both parent, high levels parental self blame  or family conflicts and hostility) and suggest how research might address some of these issues.

The workshop will cover the same topics but will use more in depth clinical examples. Participants will have an opportunity to discuss their own cases

Dr. Riccardo Dalle Grave: Multistep CBT for Eating disorders: obstacles and challenges
Cognitive Behaviour Therapy-Multi-Step (CBT-MS) is an innovative treatment derived from the transdiagnostic cognitive behaviour theory of eating disorders. The treatment has been  designed to be applicable to different levels of care (outpatient, intensive outpatient, day-hospital, inpatient and post-inpatient), and to eating disorder patients of all diagnostic categories, ages and BMI. Distinctive characteristics of CBT-MS are: 1) the adoption of same theory to all the steps of care; 2) the multi-step approach; 3) the treatment  conducted by a multidisciplinary non eclectic team; 4) the inclusion of a CBT family module for patients<18 years, and the use of innovative procedures to address eating restriction, eating restraint and weight regain. In this workshop the author will describe his experience using CBT-MS in clinical practice. The strengths and weaknesses of this approach will be considered, with a focus on how to address the obstacles to treatment. The workshop will be illustrated with numerous clinical vignettes.

Mark Luyten: Ook waterdragers hebben dorst

Werken met mensen in nood is zeer lonend. Maar het kan ook belastend zijn en is niet zonder risico. We werken vaak aan complexe problemen in een complexe omgeving. In deze workshop besteden we aandacht aan fenomenen zoals burnout (de omstandigheden) en secundaire traumatisatie (het verhaal).We bekijken de gelijkenissen  en de verschillen. We linken dit aan de persoonlijke copingstijl die ieder van ons hanteert in het werkveld.  We exploreren  het fenomeen op een actieve en interactieve manier en reiken tools aan die preventief werken.
Mark Luyten is Gestalttherapeut met een praktijk in Aalst. Hij werkt als counselor en supervisor voor teams en organisaties uit de non-profit.Jan Norré: Hindernissen in de behandeling van boulimia nervosa

In deze interactieve workshop zal ingegaan worden op die momenten dat de behandeling stroef verloopt en zal er creatief gezocht worden naar oplossingen om hiermee als therapeut en cliënt om te gaan om de samenwerking aangenaam te laten verlopen.  Als referentiekader voor deze workshop wordt het in het najaar te verschijnen hoofdstuk gebruikt van de hand van Johan Vanderlinden en Jan Norré ‘Behandeling van patiënten met boulimia nervosa’ in het handboek van P. Emmelkamp & C. Hoogduin (Eds.) Van mislukking naar succes in de psychotherapie, h 18.
Referentie

Vanderlinden, J., Pieters, G., Probst, M., & Norré, J. (2011).  Protocollaire behandeling van patiënten met boulimia nervosa.  In Keijsers, G., van Minnen, A., & Hoogduin, C. (Eds).  Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, p.4047-452.

Dr. Johan Vanderlinden: Basisinterventies in de behandeling van eetstoornissen met  ernstige traumatisering


Dr Johan Vanderlinden 
Universitair Psychiatrisch Centrum KULeuven, Campus Kortenberg België

In deze workshop maken we kennis met enkele fundamentele richtlijnen voor de behandeling van eetstoornissen met een complexe trauma voorgeschiedenis. Vaak is een grote comorbiditeit aanwezig met dissociatieve symptomen en impuls controleverlies.
In het eerste deel geven we een kort ‘evidence-based’ overzicht hoe trauma ervaringen, eetstoornis symptomen en impuls controleverlies samenhangen en welke factoren bemiddelen in de trauma-eetstoornis associatie.
In het tweede deel gaan we dieper in op het belangrijkste doel in de eerste fase van de behandeling, namelijk het herwinnen van de zelfcontrole en normaliseren van eetgewoonten en gewicht.


In het derde geven we een kort overzicht van mogelijke therapeutische technieken (mindfulness, ontspanning, hypnose, geleide fantasie, schrijfopdrachten, EMDR, ….) die nuttig kunnen zijn bij het herschrijven van de  voorgeschiedenis van –meestal- ernstige emotionele verwaarlozing.

Vragen en kritische reflecties worden zeer gewaardeerd.

Referenties
Kedia, M., Vanderlinden, J., & Lopez, G. (Eds) (2012). ). Dissociation et mémoire traumatique:  historique, clinique, psychothérapie et neurobiologie. Paris : Dunod.
Vanderlinden, J., Vandereycken, W. & Claes, L. (2007). Trauma, dissociation and impulse dyscontrol: lessons from the eating disorders field. In E. Vermettten, M. Dorahy, M. & D. Spiegel (eds.) :Dissocation: Neurobiology and Treatment.  American Psychiatric Press.


Workshop 2 (15u.45-17u.) – keuze uit 5 mogelijkheden

Dr. Elke Smeets: Compassion Focused Therapy voor eetstoornissen

Lieve Pensaert en Emmy Velghe (voedingsdeskundigen): Vijfdaagse groeicursus voor volwassen vrouwen met een eetstoornis


Voor de 5de maal organiseert V.Z.W. Saltare in samenwerking met Outward Bound en met steun van de provincie Vlaams-Brabant, een vijfdaagse groeicursuscursus voor volwassen vrouwen met een complexe band met eten die ambulant begeleid worden.  De methodiek van “ervaringsleren” wordt gebruikt als basis. Deze methodiek berust op een actie-reflectiecyclus en biedt heel wat kansen om deelneemsters een beter zicht te laten krijgen op zichzelf en de complexe band met voeding. Onderzoek naar het effect van ervaringsleren op het zelfwaardegevoel van de deelneemsters leert dat ervaringen met deze methodiek een belangrijke stap kunnen vormen om uit de vicieuze cirkel van eten/niet eten/overeten/compenseren te geraken om zo een gezonde relatie met voeding, zonder obsessief eetgedrag te stimuleren.
Voedings- en psychotherapie kunnen perfect aangevuld worden tijdens deze groeicursus doordat ervaringsleren een sneller en duidelijker zicht kan brengen op zichzelf en de problematiek. Er wordt vooral gewerkt rond omgaan met grenzen, rond lichaamsbeeld en zelfbeeld. Door een beter inzicht te krijgen in het eigen functioneren en de betekenis van de eetstoornis, leert men anders naar de problematiek te kijken om zo de kracht en het vertrouwen te vinden om niet-helpende eetgewoonten te doorbreken. “We doen dit niet omdat het ‘moet’, maar omdat we het zelf ‘willen’, omdat we inzien dat het ook anders kan... " zijn woorden van een deelneemster. Er wordt ook aandacht besteed aan het verankeren van het geleerde zodat het in de thuissituatie kan worden toegepast.
 
 
 
 

 
 
Dr. Jules Tielens (psychiater): Kunnen we wat leren van psychoses? Verbindende Gesprekstechniek: om in contact te komen met psychosen…of misschien ook wel eetstoornissen?
In de psychiatrie is het werken met mensen die niet vinden dat ze ziek zijn een lastige opgaaf. Vanuit zijn lange klinische ervaring vertelt psychiater Jules Tielens over een door hem ontworpen methodiek die tot hulp komt bij een belangrijke groep mensen die geen ziektebesef hebben: de mensen met een psychose. Deze methodiek, Verbindende Gesprekstechniek, is een vanuit de praktijk ontworpen werkwijze waarbij onze medisch modeldenken deels verlaten wordt om een betere ingang bij de patiënt te verkrijgen. Hiermee maakt de behandeling een veel grotere kans op slagen.
Tielens past zijn methode toe in zijn polikliniek en bereikt tevreden patiënten en een lage opname frequentie. De vraag rijst of deze methode wellicht niet geschikt zou zijn voor die andere groep van mensen zonder ziektebesef: anorexia nervosa.
In de workshop zal hij middels rollenspellen de methode toelichten. Het blijft namelijk een methode vanuit de praktijk voor de praktijk.

Mark Luyten: Burn-out bij hulpverleners van eetstoornissen


Werken met mensen in nood is zeer lonend. Maar het kan ook belastend zijn en is niet zonder risico. We werken vaak aan complexe problemen in een complexe omgeving. In deze workshop besteden we aandacht aan fenomenen zoals burnout (de omstandigheden) en secundaire traumatisatie (het verhaal).We bekijken de gelijkenissen  en de verschillen. We linken dit aan de persoonlijke copingstijl die ieder van ons hanteert in het werkveld.  We exploreren  het fenomeen op een actieve en interactieve manier en reiken tools aan die preventief werken.
Mark Luyten is Gestalttherapeut met een praktijk in Aalst. Hij werkt als counselor en supervisor voor teams en organisaties uit de non-profit.


Prof. Dr. Dirk De Wachter: Ethische kwesties in de behandeling van eetstoornissen

Ethiek is geen abstract intellectualistisch kader, laat staan een wollige brij van goede bedoelingen.

Integendeel, ethiek gaat over heel concrete punten in de praktijk, niet alleen in zware en beladen beslissingen, maar ook in amper zichtbare kleine aspecten van de ontmoeting.

Dat laatste zou ik vooral aan bod willen laten komen : goede zorg.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten