Uitdagingen en hindernissen in de behandeling van eetstoornissen

Info sprekers

Dr. Johan Vanderlinden (biografie)
Uitdagingen in de behandeling van eetstoornissen met ernstige traumatisering


Ongeveer de helft van alle eetstoornispatiënten rapporteren één of meerdere traumatische ervaringen in hun voorgeschiedenis. In deze lezing wordt een 'state of the art' overzicht gegeven van het voorkomen van traumatische ervaringen binnen de eetstoornispopulatie en welke hiervan de gevolgen zijn. Speciale aandacht zal gaan naar de beschrijving van mediërende factoren tussen het voorkomen van trauma en de ontwikkeling van eetstoornissen en welke uitdagingen dit met zich meebrengt in het therapeutische werk.      

Dr. Riccardo dalle Grave (biografie)
CBT for Eating Disorders: obstacles and challenges within an evidence-based transdiagnostic treatment
Cognitive behaviour therapy (CBT) is the most efficacy treatment for adults with bulimia nervosa (BN), but is not effective enough: at best, only half patients make a full remission and it has not been designed for treating patients with anorexia nervosa (AN) and eating disorder (ED) not otherwise specified (NOS). To address some of these limits, an enhanced form of CBT-BN, named CBT-E, has been developed. CBT-E adopts modern procedures to address ED psychopathology, and it is suitable for treating all forms of clinical EDs. The treatment has been originally designed for adults in standard outpatient settings, but then it has been adapted for adolescents, and intense levels of care (e.g., intensive outpatient, day-hospital, and inpatient). Data from a RCT show that CBT-E is effective both for BN and not significantly underweight EDNOS. Emerging data shows that CBT-E is also a promising treatment for AN adult and adolescent patients and for inpatient ED patients.


Prof. Ivan Eisler (biografie)
Family therapy in eating disorders patients: obstacles and challenges
 
While there has been considerable progress in recent years in identifying effective treatments a great deal remains unknown. This includes a lack of understanding of how the treatment works, what factors may moderate response to treatment and what is needed to improve outcomes. The aim of the paper will be to explore some of the conceptual issues that may underpin lack of success in treatment both at the individual level (e.g. high levels of co-morbid anxiety or high intolerance of uncertainty) as well at a family level  (e.g. insecure attachment in one or both parent, high levels parental self blame  or family conflicts and hostility) and suggest how research might address some of these issues.

The workshop will cover the same topics but will use more in depth clinical examples. Participants will have an opportunity to discuss their own cases


Dr. Jules Tielens (biografie)
Kunnen we wat leren van psychoses? Verbindende Gesprekstechniek om in contact te komen met psychosen... of misschien ook wel eetstoornissen?
In de psychiatrie is het werken met mensen die niet vinden dat ze ziek zijn een lastige opgaaf. Vanuit zijn lange klinische ervaring vertelt psychiater Jules Tielens over een door hem ontworpen methodiek die tot hulp komt bij een belangrijke groep mensen die geen ziektebesef hebben: de mensen met een psychose. Deze methodiek, Verbindende Gesprekstechniek, is een vanuit de praktijk ontworpen werkwijze waarbij onze medisch modeldenken deels verlaten wordt om een betere ingang bij de patiënt te verkrijgen. Hiermee maakt de behandeling een veel grotere kans op slagen.
Tielens past zijn methode toe in zijn polikliniek en bereikt tevreden patiënten en een lage opname frequentie. De vraag rijst of deze methode wellicht niet geschikt zou zijn voor die andere groep van mensen zonder ziektebesef: anorexia nervosa.
In de workshop zal hij middels rollenspellen de methode toelichten. Het blijft namelijk een methode vanuit de praktijk voor de praktijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten